Veletrh Reklama-Polygraf a konference Printforum v květnu 2013

 

Společnost M.I.P. Group a.s., organizátor veletrhu Reklama-Polygraf a Svaz polygrafických podnikatelů, organizátor konference Printforum zahájily přípravu obou akcí, které se v příštím roce uskuteční ve stejném termínu.

Jubilejní již 20. ročník veletrhu Reklama-Polygraf proběhne ve dnech 14. – 16. května 2013, tentokrát nově v Pražském veletržním areálu Praha – Letňany.

18. ročník mezinárodní konference Printforum se bude konat dne 15. května v pražském hotelu Olšanka. U obou akcí dochází oproti minulým rokům k mírnému posunu v termínu konání. Hlavním důvodem je využití synergie, kdy se obě akce budou vzájemně podporovat a nabídnou tak odborné veřejnosti možnost nejen shlédnout veletrh, ale zároveň i navštívit odbornou konferenci.

Vzhledem k tomu, že obě akce oslovují shodnou cílovou skupinu a mají za sebou dlouhou cestu, během které si každá zajistila renomé a pevné místo v pracovních kalendářích odborníků z řad polygrafického a reklamního průmyslu, je zvolená strategie společného postupu logickým krokem
k dosažení kvalitnější nabídky pro návštěvníky veletrhu a konference. Dalším významným aspektem tohoto kroku je skutečnost, že organizátoři M.I.P. Group a SPP vnímají zájem o rozvíjení stávajících komunikačních aktivit pro reklamu a polygrafii v pražském regionu. Mezinárodní konference Printforum je tradičně zakončena společenskou akcí, a také veletrh Reklama-Polygraf je doprovázen řadou odborných soutěží a společenských setkání. Pro mnohé polygrafické experty a špičkové reklamní odborníky se tedy Praha stává dalším impulzem, proč se veletrhu resp. konference zúčastnit.

Praktická zkušenost z letošního roku, kdy se v rámci veletrhu Reklama-Polygraf konalo Malé Printforum, nám ukázala, že termínová shoda a kvalita přednášejících je ze strany odborné veřejnosti vnímána pozitivně. Proto již nyní na přípravě akcí intenzivně pracujeme. V září Vám představíme základní témata konference a možnosti, jak se do programu aktivně zapojit.

Budeme velmi rádi, když Vám avizované termíny akcí pomohou při plánování Vašich prezentačních či komunikačních aktivit.

Aktuální informace o přípravě konference a veletrhu sledujte na www.printforum.cz

a www.reklama-fair.cz.

 

Zdeněk Sobota                                                                               Ing. Jan Sochůrek                                         M.I.P. Group  a.s.                                                                            Svaz polygrafických podnikatelů

pořadatelé